Post Nanoplastia Hair Care | Olaplex Routine

Feminine Look

Why is it worth it to invest in your hair? If you are hesitant about booking a hair appointment or buying that more expensive shampoo, read this post and that might give you some clarity 🙂 .

Good morning, ladies! In today’s brief read I am sharing with you my experience with a treatment I tried for the first time. Moreover, I am recommending a post treatment haircare products again from a brand I experience for the first time… and accidentally including my latest Russian manicure I had done after the treatment 🙂 . But first why have I stated to invest more in my hair? As you know, I have decided to grow it back in its healthiest looking way so far… it is a journey, but here is what fascinates me about this idea.

✤ Long hair equals wealth. From ancient times it is associated with people of power and status. Hair, in actuality, can be one of the most important signs of your overall health. History shows that it is also a symbol of femininity. 

✤Hair is a symbol of beauty for a long time. Women with long and straight hair were considered beautiful. In ancient times, steam and natural oils were used for keeping hair straight, shiny, and smooth.

✤This is the reason why queens and princesses used to have the handmaidens for hairstyling. The handmaidens used to style the hair using flowers and hair accessories. There were different hairstyles with different attires. Even in the limited resources, princesses and queens used to have eye catchy hairstyles.

That’s why, regardless of what your hair means to you, it’s important to care for it the best that you can. Style and nourish it with the right ingredients and ultimately, let it channel who you are, let it express your story.

Last weekend I had Nanoplastia done. It is an innovative treatment for hair restoration, a method of straightening that provides a healthy appearance. The base of the product is constituted from amino acids and collagen. The formulas for this procedure are rich with amino acids, which, under the action of temperature, penetrate the cortical layer of the hair. Therefore, the structure of the hair becomes strong.

I can give you more derails, if you are interested just leave me a comment or message me on Instagram! An important step of the treatment is actually how you treat your hair after it. Using professional products is a key to achieving its best result. Here are two protests that are safe in this case.

Nº.4 BOND MAINTENANCE SHAMPOO, infused with patented OLAPLEX Bond Building Technology, is a highly concentrated reparative shampoo that hydrates and nourishes hair. It improves manageability and softness. Additionally, it increases shine and leaves hair looking healthier, while helping prevent breakage and split ends.

Nº.6 BOND SMOOTHER leave-in styling treatment, is highly concentrated and smooths, conditions and strengthens while reducing frizz for up to 72 hours. I apply two pumps of the product after washing my hair when it is towel-dry.

I am enjoying these products, the treatment shows good results and more updates on my healthy hair growth are to follow soon. With this I’m wishing you a beautiful, loving and enjoyable weekend. Hugs, Gergana 🙂 xxx

Грижа за Косата След Нанопластика | Olaplex Рутина

Защо си струва да инвестирате в косата си? Ако се колебаете дали да си запазите час за фризьор или да купите онзи по-скъп шампоан, прочетете тази публикация и това може да ви даде известна яснота 🙂

Добро утро, дами! В днешното кратко четиво споделям с вас моя опит с терапия, която пробвах за първи път. Освен това, препоръчвам продукти за грижа за косата след тази терапия от марка, която също пробвам за първи път… и случайно ви показвам последния ми руски маникюр, който ми направиха спед процедурата. Но първо защо реших да инвестирам повече в косата ми? Както знаете, реших да я отгледам отново в най-здравия й вид досега… това е пътуване, но ето какво ме очарова в тази идея.

✤ Дългата коса се асоциира с богатство. От древни времена се свързва с хора с власт и положение. В действителност косата може да бъде един от най-важните признаци за цялостното ви здраве. Историята показва, че тя е и символ на женственост.

✤Косата е символ на красота отдавна. Жените с дълга и права коса са били смятани за красиви. В древни времена специфизни изпарения и натуралните масла са били използвани за поддържане на косата права, блестяща и гладка.

✤Това е причината кралиците и принцесите да имат прислужници за прически. Прислужниците са оформяли прическите с цветя и аксесоари за коса. Имало е различни прически с различните тоалети. Дори при ограничените ресурси принцесите и кралиците са имали грабващи окото прически.

Ето защо, независимо какво означава косата ви за вас, важно е да се грижите за нея възможно най-добре. Оформяйте я и я подхранвайте с правилните съставки и в крайна сметка я оставете да покаже кои сте вие, да изрази вашата история.

Миналия уикенд направих Nanoplastia. Това е иновативно лечение за възстановяване на косата, метод за изправяне, който осигурява здрав вид. Основата на продукта е съставена от аминокиселини и колаген. Формулите за тази процедура са богати на аминокиселини, които под действието на температурата проникват в кортикалния слой на косъма. Поради това структурата на косата става силна. Мога да ви дам още дерайли, ако се интересувате, просто ми напишете коментар тук или ми пишете в Instagram! Важна стъпка от терапията всъщност е как се отнасяте към косата си след нея. Използването на професионални продукти е ключът към постигането на най-добър резултат. Ето два протеста, които са безопасни в случая.

Nº.4 BOND MAINTENANCE SHAMPOO, наситен с патентована OLAPLEX Bond Building технология, е силно концентриран възстановяващ шампоан, който хидратира и подхранва косата. Подобрява управляемостта и мекотата. Освен това увеличава блясъка и оставя косата да изглежда по-здрава, като същевременно помага за предотвратяване на накъсване и цъфтящи краища.

Nº.6 BOND SMOOTHER Стилизираща терапия без измиване, е силно концентрирана и изглажда, кондиционира и укрепва, като същевременно намалява къдренето за до 72 часа. Нанасям две помпички от продукта след измиване на косата, когато е изсушена с кърпа. Наслаждавам се на тези продукти, лечението показва добри резултати и скоро ще последват още актуализации за здравословния растеж на косата ми.

С това ви пожелавам красив, изпълнен с любов и приятен уикенд. Прегръдки, Гергана 🙂 xxx