Защо Маката е Толкова Здравословна? | Superfoods

Защо Маката е Толкова Здравословна? | Superfoods

Един чудесен начин да започна неделята е да приготвя здравословна закуска и да й се насладя с кафето си, докато проучвам неща за публикации в блога ми или подбирам изображения за тях. Днес почувствах нуждата да проуча някои нови суперхрани, тъй като свърших пакет с Мака и сега искам да опитам нещо ново. Времето е прекрасно този уикенд и вчера отидохме във Валета. Намерих нещо интересно, но първо ще трябва да го тествам, преди да изразя мнение. В тази публикация обаче мога накратко да спомена защо смятам маката за такава страхотна суперхрана, след като я използвах дълго време.

Преди около две години опитах този продукт за първи път. Обичам да пробвам различни здравословни храни и неща, които могат да предизвикат най-доброто в мен, ми беше любопитно да опитам това толкова модерно сред диетолозите нещо. За тези от вас, които не са наясно с това, може да намерите много ползи за здравето от корена на това растение. Някои от тях са, че успокоява ума, повишава издръжливостта и подхранва косата. Богат на манган и цинк, той лекува имунната система. Освен това може да ви направи по-умни, тъй като подобрява паметта и ученето. Освен това маката понижава кръвното налягане и поддържа хормоните в контрол, което е от съществено значение за хората, страдащи от акне.

Make sure you always go for the organic versions of foods.

Попаднах на други ползи, докато изследвах темата, като положителното въздействие на продукта върху хора, които искат да увеличат плодовитостта си или да облекчат симптомите на менопаузата. Тъй като нямам подобни проблеми, не ми беше интересно да навлизам в такава дълбочина в темата. Ето моите причини да използвам мака и защо смятам, че си струва да я добавя към рутината си за красота.

Мака може да помогне за растежа на блестяща коса и здрави нокти. Освен това е добър източник на протеини, обичам да добавям малко към моите смутита. Прахът също е богат на витамини, които са от съществено значение за сияещата кожа, особено витамините С, D и Е, които стимулират производството на колаген. Маката може да се прилага директно като маска за лечение на пигментация, аз лично не съм пробвала това, тъй като земната й миризма не ми е любимо нещо. Проучвания показват, че може да подобри настроението ви и да ви зареди с енергия, което я прави популярна добавка сред спортистите.

Catching up with a friend in Valletta.

Надявам се, че всички се наслаждавате на остатъка от уикендите си и се грижите за себе си. 🙂 xxx

One great way to start а Sunday is to prepare healthy breakfast and enjoy it with my coffee while researching things for blog posts or selecting images for them. Today I felt the need to explore some new superfoods since I have finished a pack of Maca Powder and now I want to try something new. The weather has been lovely this weekend and yesterday we went to Valletta. I found something interesting but first I will have to test it before I express an opinion. In this post, however, I can briefly mention why I consider the maca to be such a great superfood, after I used it for a long time. 

Around two years ago I tried this product for the first time. Being keen on trying various healthy foods and stuff that can bring out the best of me, I was curious to try that so trendy amongst nutritionists and dieticians thing. To those of you who are not aware of it, you might well find many health benefits from this plant’s root. Some of them are that it calms the mind, boosts stamina and it strengthens the mane. Rich in manganese and zinc, it heals the immune system. It can also make you smarter, since it improves memory and learning. Moreover, maca reduces blood pressure and keeps hormones in check, which is essential for people suffering from acne.

I came across other benefits while researching the topic, like the positive impact of the product on people who want to increase their fertility or relieve symptoms of menopause. Since I am not experiencing such issues I was not interested in going in such depth in the topic. Here are my reasons  to use maca  and why I consider it worth adding to my beauty routine.

Maca can help the growth of shiny hair and strong nails. It is also a good source of protein, I love adding some to my smoothies. The powder is also rich in vitamins, which are essential for glowy skin, especially vitamins C, D and E that stimulate the collagen production. Maca can be applied directly as a mask to treat pigmentation, I personally haven’t tried that, since its earthy smell is not my cup of tea. Studies have shown that it can enhance your mood and energise you, making it a popular supplement among athletes. 

I hope you are all enjoying the rest of your weekends and you are taking care of yourselves. 🙂 xxx