How To Win The Weekend | DiorShow Mascara On Reflection

How To Win The Weekend | DiorShow Mascara On Reflection

С времето начинът, по който прекарваме уикендите си, се променя, той отразява настроенията ни, текущите ни житейски ситуации и често следва навик, който изграждаме несъзнателно. Имах различни видове уикенди в различните етапи от живота ми – като студентка основно ги посвещавах на учене, малко социални дейности и пазаруване. Имаше време в самото начало на моята преподавателска кариера, когато прекарвах съботите и неделите ми в подготовка на занимания за уроците ми и тази рутина продължи до съвсем скоро, когато с удоволствие си оставах вкъщи, тренирах и разбира се, пазарувах. Откакто създадох блога ми обаче, уикендите ми са доста различни, по-динамични, по-общителни … по-вълнуващи.

Почивните дни обикновено са сред любимите теми на много хора и често около тези дни се създава много напрежение. Някои ги свързват със социални дейности и излизания навън вечер, докато други предпочитат да си стоят вкъщи изолирани и дистанцирани от натрупване на повече стрес от човешки взаимодействия, което според статия на Psychology Today е „рецепта за бедствие“. Попаднах на нея там, написана от психологa по спорт и изпълнение Джонатан Фейдър. Според него страхотните уикенди не са задължително свързани с луксозни пътувания или с фантастични партита, а с прекарване на време с хора, на които се наслаждаваме и оценявайки това, което имаме. Освен това той вярва, че физическата активност и ‘Майндфулнес’ директно допринасят за нашето щастие. Накратко Mindfulness представлява съсредоточено внимание към всичко, което се случва в настоящия момент: образи, звуци, чувства, емоции и преживявания. То е липсата на преценка, анализиране и формиране на мнения… отсъствието на мислещия ум, прескачащ между минало и бъдеще.

The best salmon fillet I have ever tried, wrapped in banana leaves…

Подкрепяйки този съвет, организирах вечеря с брат ми. След това отидохме да пием по нещо и се насладихме на съботната вечер. Снощи беше допълнително вълнуващо, защото пробвах новата си спирала на Dior. Не съм почитател на изкуствените мигли или нищо, което можем да добавим към себе си в стремеж да създадем илюзия за притежаване на нещо, което всъщност ни липсва. Не стигайки по-далеч от продуктите за грижа за кожата и грима, вярвам че се нуждаем единствено от прецизна спирала, за да подчертаем миглите си.

DiorShow New Look Mascara, some creams to try and Double-Ended Waterproof Eyeliner Pencil & Hohl

Поради тази причина ми харесва да инвестирам в добър продукт и DiorShow New Look е чудесен пример за това. С помощта на нано-четката си тази страхотна спирала незабавно покрива дори и най-малките мигли, за да създаде многоизмерен обем. Тя има регенерираща формула за грижа за миглите, която добавя плътност и пълнота.

Моливът осигурява безупречно дефиниран и интензивен поглед на очите. Въпреки че синьото не е моят цвят и със сигурност не се препоръчва за цвета на кожата ми, все пак не е цял молив и е хубав начин да се пробва малко по-креативен подход към красотата. Надявам се, че уикендът беше приятен за всички, целувки от мен ххх 🙂

With time the way we spend our weekends alters, it reflects our moods, current life situations and often it follows a habit we build unconsciously. I used to have different types of weekends at the different stages of my life – as a student I mainly devoted my weekends to studying, a bit of socialising and shopping. There was a time at the very beginning of my teaching career when I spent all my weekends preparing activities for my lessons and that routine lasted till quite recently when I was happy to stay home, exercise and of course go shopping. Since I created my blog though my weekends are quite different, more dynamic, sociable… more exciting. Weekends tend to be amongst many people’s favourite topics and often a lot of pressure is being put on these days. Some associate weekends with social activities and nights out, whereas others prefer to stay home isolating and distancing from accumulating more stress from human interactions, which according a Psychology Today’s article is ‘a recipe for disaster’. I came across an article there written by Ph.D. Sport and Performance psychologist Jonathan Fader. According to him great weekends are not necessarily linked to luxurious trips, or fancy parties but spending time with people you enjoy and appreciating what you have. He furthermore believes that physical activity and mindfulness directly contribute to our happiness.

In brief Mindfulness is focused attention to everything happening in the present moment: images, sounds, feelings, emotions and experiences. It is the lack of judgment, analysing and forming opinions, it is the absence of the thinking mind jumping between past and future.

Supporting this piece of advice I arranged a dinner with my brother. Afterwards we went for a drink and we did enjoy the Saturday night. Last night was additionally exciting because I tried my new mascara from Dior. I am not a fan of fake lashes or anything artificial you can attach to yourself in pursuit of creating an illusion of haiving something that you’re actually lacking. Not going further than skincare and make-up products I believe that you simply need a sophisticated mascara to enhance your eyelashes.

For this reason I like investing in a good product and DiorShow New Look is a great example of that. With it’s nano-brush this prodigious mascara instantly coats even the tiniest lashes to create multidimensional volume. It has a regenerating lash-care formula that adds density and fullness.

The pencil provides a flawlessly defined intense eye look. Even though blue is not my colour and certainly not recommended for my skin colour, it is still not a whole pencil and it is a nice way to endeavour a little  out-of-the-box beauty approach. I hope you all had a pleasant weekend, kisses x 🙂