Skincare Tips: First Biotin & Retinol Experiences

Skincare Tips: First Biotin & Retinol Experiences

Good Morning, Beauties, in this rainy week (at least on the island) :-). Today I would love to share with you in brief my latest beauty discoveries and two particular ingredients I have tried for the first time and included in my daily skincare routine. It is the weekend and it has not been free for me for the last half a year, but I am always excited since I do not have to wake up early & work on my personal projects, which includes visiting interesting places, fine dining and good business-wise and personal talks. I am in fact going out soon, but first I am revealing my latest skincare secrets.

Biotin. Also known as vitamin B7 — is a vitamin that helps your body break down food into valuable energy. While you can maintain a healthy biotin level by eating meat, eggs, fish, seeds, nuts, and some vegetables, many people choose to consume it in a daily supplement.  

Biotin offers a variety of health benefits. It can help maintain the health of your nervous system, eyes, hair and skin. As you might have already guessed, I decided to try it because of the Hair and skin benefits.

Biotin is well known for its positive effects on hair. Research shows that it improves hair health — including shine, volume and scalp coverage in women who experience thinning hair.

Research also shows that biotin helps improve skin’s hydration, smoothness and appearance. In addition, some studies show that it can strengthen fingernails and make them grow faster, which makes it a versatile addition to your beauty routine.

Speaking of beauty routines, there is another new thing that I am trying for the first time – retinol. I have come across many medical sources of information about the great benefits it has on the skin. It unclogs pores and clears the skin, preventing further outbreaks from occurring. Naturally, retinoids can amplify the effects of other medicated creams and gels, allowing you to get the maximum benefits of whatever treatments you are using.

Retinol fights signs of ageing, it is one of the most used and most well-studied anti-aging ingredients on the market. Originally marketed as an anti-acne treatment in the 70s, retinoids quickly proved to have considerable anti-aging effects.

I haven’t taken a photo of the Biotin capsules, but they are available in pretty much every pharmacy. The retinol products are by Phyris.
Triple A, Retinol Formula – silky intensive care provides the highest possible active ingredient concentration on the skin, with its concentrated Retinol variations combined with the 24hr care products, achieve an incomparable anti-wrinkle effect. Complexion appears smoother immediately & more even due to Brown Algae which calms & moisturises.
Retinol BalmLight revitalizing 24hr care for stressed, oily & combination skin. Brown Algae Extract clams moisturises & smooths skin leaving complexion immediately more balanced.
Liposomally encapsulated Retinol supports skins collagen & effectively prevents formation of fine lines & existing lines. Revitalising Peach Juice Concentrate rich in Vit A protects skin from dehydration & ageing. Classic Vit A improves skins formation of new cells reducing wrinkles & fine lines, improves elasticity, refining the skin.
I love the products. 🙂

Retinol can help even skin tone. One of its many noteworthy aspects is that it stimulates skin cell turnover, which is manifested as a sort of “exfoliating” effect. Dull and dry skin makes way for new, brighter, and more even-toned skin, armed with increased levels of collagen and elastin. The thicker skin is stronger and smoother and has fewer overall imperfections. Thus, even relatively “problem-free” skin can have radiating effects from retinol.

The only negative aspect of using this ingredient is that it can be expensive. Depending on your budget, spending on retinol may seem like an extravagance you cannot afford. However, spending on cheaper, short-term solutions may ultimately prove the pricier option in the end. Retinol is one of the only ingredients with scientifically-proven benefits, making it a reliable investment for your future. 

I am going to go to a meeting now and I wish you a wonderful weekend full of Beauty, Positivity and Relaxation. 🙂 xxx

Добро утро, Красавици, в тази дъждовна седмица (поне на острова) :-). Днес бих искала да споделя с вас накратко най-новите си открития за красота и две конкретни съставки, които опитах за първи път и включих в ежедневната си грижа за кожата. Уикендът е и той не е бил свободен за мен през последната половин година, но винаги съм вълнувам покрай него, тъй като не ми се налага да ставам рано и работя по личните си проекти, които включват посещения на интересни места, изискани места за хранене и добри бизнес и лични разговори. Всъщност скоро излизам, но първо разкривам последните си тайни за грижа за кожата.

Биотин. Известен също като витамин B7 – е витамин, който помага на тялото ви да разгражда храната до ценна енергия. Въпреки че можете да поддържате здравословно ниво на биотин, като ядете месо, яйца, риба, семена, ядки и някои зеленчуци, много хора избират да го консумират като ежедневна добавка.

Биотинът предлага различни ползи за здравето. Може да помогне за поддържането на здравето на нервната система, очите, косата и кожата. Както може би вече се досещате, реших да го пробвам заради ползите за косата и кожата.

Биотинът е добре известен със своите положителни ефекти върху косата. Изследвания показват, че подобрява здравето на косата – включително блясък, обем и покритие на скалпа при жени, които изпитват изтъняване на косата.

Изследвания също така показват, че биотинът помага за подобряване на хидратацията, гладкостта и външния вид на кожата. В допълнение, някои проучвания показват, че може да укрепи ноктите и да ги накара да растат по-бързо, което го прави универсално допълнение към вашата рутина за красота.

Говорейки за рутини за красота, има още едно ново нещо, което пробвам за първи път – ретинол. Срещнах много медицински източници на информация за големите ползи, които има върху кожата. Той отпушва порите и изчиства кожата, предотвратявайки по-нататъшни бактериални огнища. Естествено, ретиноидите могат да засилят ефектите на други лечебни кремове и гелове, което ви позволява да получите максимални ползи от каквито и лечения да използвате.

Ретинолът се бори с признаците на стареене, той е една от най-използваните и най-добре проучени съставки против стареене на пазара. Първоначално пуснати на пазара като средство против акне през 70-те години, ретиноидите бързо се оказаха, че имат значителни ефекти против стареене.

Ретинолът може да помогне за изравняване на тена на кожата. Един от многото му забележителни качества е, че стимулира обмяната на клетките, което се проявява като един вид “ексфолиращ” ефект. Безжизнената и суха кожа прави място за нова, по-ярка и с по-равномерен тон, въоръжена с повишени нива на колаген и еластин. По-дебелата кожа е по-здрава и гладка и има по-малко цялостни несъвършенства. По този начин, дори относително “безпроблемна” кожа може да има излъчващ ефект от ретинола.

Единственият отрицателен аспект от използването на тази съставка е, че тя може да бъде скъпа. В зависимост от вашия бюджет, разходите за ретинол може да изглеждат като екстравагантност, която не можете да си позволите. Въпреки това, харченето за по-евтини, краткосрочни решения може в крайна сметка да се окаже по-скъпият вариант в крайна сметка. Ретинолът е една от единствените съставки с научно доказани ползи, което го прави надеждна инвестиция за вашето бъдеще.

Накратко за продуктите на снимката: Не съм правила снимка на капсулите Biotin, но ги има в почти всяка аптека. Продуктите с ретинол са на Phyris.
Triple A, Retinol Formula – копринената интензивна грижа осигурява възможно най-високата концентрация на активна съставка върху кожата, с нейните концентрирани вариации на ретинол, комбинирани с продуктите за 24-часова грижа, постигат несравним ефект против бръчки. Тенът веднага изглежда по-гладък и по-равномерен благодарение на кафявите водорасли, които успокояват и овлажняват.
Балсам с ретинол – Лека ревитализираща 24-часова грижа за стресирана, мазна и комбинирана кожа. Екстрактът от кафяви водорасли овлажнява и изглажда кожата, оставяйки тена незабавно по-балансиран.
Липозомно капсулираният ретинол поддържа колагена на кожата и ефективно предотвратява образуването на фини и съществуващи бръчки. Ревитализиращият концентрат от сок от праскова, богат на витамин А, предпазва кожата от дехидратация и стареене. Класическият витамин A подобрява образуването на нови клетки в кожата, намалява бръчките и фините линии, подобрява еластичността, рафинира кожата.
Обичам продуктите. 🙂

Сега излизам за една среща и ви пожелавам прекрасен уикенд, пълен с красота, позитивност и релакс. 🙂 ххх