Serums

Serums

Здравейте в петък,
ден 15 е от нашия период на социално дистанциране. Надявам се, че сте добре. Моето семейство и аз лично сме добре, опитвам се да спазвам график и да бъда продуктивна, докато се радвам на спокойно време у дома. Тази седмица почиствам / организирам лаптопа ми и разгледах много снимки, направени през последната година, това отново ми напомни колко сложни са станали някои елементарни дейности, като например да отида на обществени места, да пазарувам и дори да отида на разходка. И така, започвам този пост със снимка, която направих преди десет месеца, надявайки се, че скоро щастливо и свободно ще започнем да се подготвяме за лятото. Днес ще говоря за серуми.

❦ Hello on Friday,
it is day 15 from our social distancing period. I hope you are all well. My family and I personally have been fine, I try to follow a schedule and be productive while having a peaceful time at home. This week I have been cleaning/organising my laptop and going through lots of images taken over the last year reminded me again how complicated some simple activities have become, like going to public places, shopping and even going for a walk. So I am opening this post with an image I took ten months ago, hoping that we will soon happily and freely start to get ready for the summer. Today I am talking serums.

Използвали ли сте някога такъв? За какво и как го избрахте? Ако бяхте ми задали тези въпроси преди три години, изражението ми щеше да бъде доста объркано. Оттогава пробвах някои серуми и имам по-добра представа какви са и защо са толкова страхотни. Нивото на хидратация, което серумът може да осигури на кожата, често е много по-високо от най-богатия хидратиращ крем, тъй като молекулите му могат да проникнат дълбоко в кожата, докато кремът има тенденция да достига до най-горните слоеве на кожата. Аз лично използвам серум 2-3 пъти седмично и не нанасям худратиращ крем след това, както се препоръчва. Знам, че нарушавам правилото, но в крайна сметка ние най-добре познаваме кожата си, а моята се чувства по-добре, когато има по-малко неща по нея.

❦ Have you ever used one? What for and how did you choose it? If you had asked me these questions three years ago my expression would have been quite perplexed. Since then I have tried some serums and I have a better idea of what they are and why they are so great. The level of hydration a serum can provide to the skin is often much higher that the richest moisturiser, since its molecules can penetrate the skin deeply, whereas the moisturiser tends to reach the top layers. I personally use a serum 2-3 times a week and I do not apply a moisturiser after that as advised. I know I am breaking the rule, but at the end you know your skin best and mine feels better when there are less things on it. 

Преди да приложите серум, уверете се, че кожата ви е чиста и тонизирана, за да може да абсорбира най-доброто от продукта.
❦ Before applying a serum make sure your skin is clean and toned, so that it can absorb the best of the product.

Серумите съдържат антиоксиданти, включително витамин А, С и Е, ретиноли и съставки, които изравняват тена на кожата. Въпреки това, преди да се сдобиете с такъв, трябва да сте добре запознати с вашия тип кожа и моментните й индивидуални нужди. Има много видове серуми, някои от тях попадат в тези категории:

❦ Serums contain antioxidants, including vitamin A, C and E, retinols and ingredients that even out the skin tone. However, before you get one you need to be well aware of your skin type and your current individual skin needs. There are many types of serums, some of them follow into these categories:

Противостареещи, те се борят с фините линии и бръчките. Често са подходящи за всички типове кожа и след като навършите 20 години, можете да започнете да ги използвате. Популярни съставки в тях са ретинол, кофеин и зелен чай.
Антиоксидантните серуми предпазват кожата от свободните радикали, които може да причинят преждевременно стареене. Популярни съставки в тях са витамин С, Е и А.
Хидратиращите серуми предлагат по-висока хидратазия. Стереотип е, че само сухите типове кожа трябва да използват тези серуми, мазната, и дори кожата склонна към акне, може значително да се възползва от тях, просто не забравяйте да изберете формули без масла.
Коригиращите серуми са насочени към кожни проблеми като разширени пори, фини линии и други несъвършенства.

Anti-aging, they combat fine lines and wrinkles. They are often suitable for all skin types and once you’re in your 20s you can start using them. Popular ingredients in them are retinol, caffeine and green tea.
Antioxidant serums protect the skin from free radicals which can case premature aging. Common ingredients in them are Vitamin C, E and A.
Hydrating serums infuse the skin with additional moisture. It is a stereotype that only dry skin types should use these serums, oily and even acre prone skins can significantly benefit from them, just make sure you opt for oil-free formulas.
Correcting serums target skin issues like enlarged pores, fine lines and other imperfections.

Clinique, Anti-Blemish Solutions – blemish + line correcting serum

В момента използвам този серум на Clinique. Нежната му безмаслена формула хидратира проблемната кожа, докато се бори с фините линии. Не мисля, че трябва да имате кожни проблеми като акне, за да го използвате, аз лично го обичам заради леката му текстура, която е фантастична за мазната кожа и способността да работи срещу формирането на бръчици. Това беше моето кратко въведение към серумите и това, което в момента използвам. Надявам се да останете фокусирани върху нещата, които ви правят радостни и се наслаждавате на различния тип уикенди, които имаме в днешно време. 🙂 ххх

❦ I am currently using this serum from Clinique. Its gentle oil-free formula hydrates blemished skin while targeting fine lines. I don’t think you need to have blemishes in order to use it, I personally love it for its light texture which is fantastic for oily skin and the ability to work on fine lines. That was my brief introduction to serums and what I am currently using. I hope you’re staying focused on things that make you joyful and enjoy the different type of holidays we are having nowadays. 🙂 xxx