Five Ways to Make your Loved Ones Happy | Estee Lauder & Clinique Makeup

Five Ways to Make your Loved Ones Happy | Estee Lauder & Clinique Makeup

Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom. – Marcel Proust

We live with other humans and some of them are more favourite to us than others. However, do we know how to show them they are special, are we always aware of the importance to express gratitude and appreciation to them for being in our lives? There are little things we can do to make our loved ones happy.

Good afternoon and welcome back to my blog :-). In today’s post I am sharing this positive reminder with you and for the ladies interested in quality skincare – I have some sincere and great recommendations.

Quiet & stylish coffee spots, please…

1* Ask them what makes them happy and do that for them or get out of the way while they do it for themselves.

2* Observe and pay attention to them when you are with them.

3* If given a choice between what you want to do and what they want to do, choose what they want to do sometimes, even if you do not like to do it at all.

4* Be genuinely curious about them and ask questions about their experiences rather than only sharing stuff about yourself.

5* Gift them what they want, even if you see no value in it.

OOTD: this is my mum’s dress from when I was nine months old 🙂

I am not going to give examples of how important these things can be or attach any further comments to these ideas, that were recommended by a Dubai-based psychologist, that I have already mentioned in my posts. I find this advice useful and I am definitely going to keep it in my mind when I communicate with anyone I consider worth keeping in my life. In terms of the Beauty, here are some amazing products I have tested and highly approved.

Anti-Blemish Solutions™ Liquid Makeup. Oil-free foundation with salicylic acid that blends away blemishes and redness. It feels fresh and very natural. Salicylic acid exfoliates to help smooth rough skin and slough off dead skin cells to keep the appearance of pores looking clear. It provides moderate coverage with a natural matte finish.
Anti-Blemish Solutions Clearing Concealer – medicated concealer, which helps clear and prevent blemishes. its gentle and soothing formula provides natural-looking coverage as blemishes heal. Available in three skin tone shades to wear alone, under makeup or for touch-ups. Plus, a green tint to visually correct redness. Oil free.
Estee Lauder Stay-in-Place Flawless Wear Concealer looks flawless and lasts 24-hours. It feels comfortable and stays seamless, without creasing. The lightweight creme formula creates a perfected look and lasts all day. Transfer-resistant, color-true, with medium buildable coverage that won’t slip, slide or melt away. Natural matte finish. Infused with minerals and emollients to condition skin and make blending easy. Oil-free. Waterproof, sweat – and humidity – resistant. Basically a ‘wow’ product!
Bourjois Rouge Edition Lip Stick 07 Fuchsia Graffiti, it is an amazing product & I love the brand, the texture, just this colour is not my one, so I gave my mum this lipstick.  

Happy weekend Ladies, enjoy it, spend it with people you love, if possible, remind them how valuable they are to you, be grateful… be beautiful. 🙂

Gergana xxx

Пет Начина да Направите Щастливи Вашите Близки

Нека бъдем благодарни на хората, които ни правят щастливи; те са очарователните градинари, които карат душите ни да цъфтят. – Марсел Пруст

Живеем с други хора и някои от тях са ни по-любими от други. Знаем ли обаче как да им покажем, че са специални, винаги ли осъзнаваме колко е важно да им изразяваме благодарност и признателност за това, че са в живота ни? Има малки неща, които можем да направим, за да зарадваме любимите си хора.

Добър ден и добре дошли отново в моя блог :-). В днешната публикация споделям това положително напомняне с вас и за дамите, които се интересуват от качествена грижа за кожата – имам няколко искрени и страхотни препоръки.

1* Попитайте ги какво ги прави щастливи и направете това вместо тях или се махнете от пътя им, докато те го правят за себе си.

2* Наблюдавайте ги и им обръщайте внимание, когато сте с тях.

3* Ако имате избор между това, което искате да правите, и това, което те искате, изберете това, което те искат понякога, дори ако изобщо не обичате да го правите.

4* Бъдете искрено любопитни за тях и задавайте въпроси за техния опит, а не само да споделяте неща за себе си.

5* Подарете им това, което искат, дори и да не виждате стойност в това.

Няма да давам примери за това колко важни могат да бъдат тези неща или да добавя допълнителни коментари към тези идеи, които бяха препоръчани от базиран в Дубай психолог, който вече съм споменавала в моите публикации. Намирам този съвет за полезен и определено ще го запазя в ума ми, когато общувам с всеки, когото смятам, че си струва да запазя в живота ми. По отношение на красотата, ето някои невероятни продукти, които тествах и силно одобрих.

Фон дьо тен Anti-Blemish Solutions™. Безмаслена основа със салицилова киселина, която премахва петна и зачервявания. Усеща се свеж и много естествен. Салициловата киселина ексфолира, за да помогне за изглаждане на грубата кожа и отстраняване на мъртвите кожни клетки, за да поддържа външния вид на порите чист. Осигурява умерено покритие с естествено матов завършек.
Anti-Blemish Solutions Clearing Concealer – лечебен коректор, който помага за изчистване и предотвратяване на петна. Неговата нежна и успокояваща формула осигурява естествено изглеждащо покритие, докато петната заздравяват. Предлага се в три цвята за носене самостоятелно, под грим или за корекция. Плюс това зелен нюанс за визуално коригиране на зачервяването. Без мазнини.
Estee Lauder Stay-in-Place Flawless Wear коректор изглежда безупречно и издържа 24 часа. Усеща се удобно и остава безпроблемно, без видими омазняване. Леката кремообразна формула създава перфектен външен вид и издържа през целия ден. Устойчив на размазване, запазва цвета си, със средно покритие, което няма да се разтече или разтопи. Естествено матово покритие. Наситен с минерали и омекотяващи вещества, за да подготви кожата и да улесни смесването. Без мазнини. Водоустойчив, устойчив на пот и влага. По принцип “уау” продукт!
Bourjois Rouge Edition Lip Stick 07 Fuchsia Graffiti, това е невероятен продукт и харесвам марката, текстурата, просто този цвят не е моят, затова подарих на майка ми това червило.

Весел уикенд Дами, насладете му се, прекарайте го с хора, които обичате, ако е възможно, напомнете им колко са ценни за вас, бъдете благодарни… бъдете красиви. 🙂

Гергана ххх