Five Cellulite Reducing Foods | Nuxe Essentials

Five Cellulite Reducing Foods | Nuxe Essentials

It was January and I was having a refreshing walk around pharmacies in my hometown in Bulgaria. I love checking what beauty products they have there every time I am back and that time I came across an anti-cellulite option from Nuxe. It was one of those days when you are away from your routine, when you can pause its fast dynamic and from this calm point to look at your life, realise how much you have progressed and how much you have grown as a person. I was sitting in a cafe early in the morning alone, since my friends were at work, and observing the freezing day with random fragile snowflakes through the window brought me so much peace and hope for all the great things that are yet to come. But now back to my skincare discovery. 

Haskovo. A cold January morning observed from a warm and quiet cafe 🙂

I have been using anti-cellulite creams for almost ten yers now. I remember my aunt laughing at me when I bought my first one, but prevention is better than treatment. Some people reckon that these products are a waste of time and money and they can be right, depending on the degree of the condition. About 90% of women have cellulite and it can be really difficult to get rid of it, often requiring expensive treatments and surgeries. I personally believe that if you take consistent care of it early with even simple skincare and if you are conscious of your lifestyle that can make a huge difference. There is scientific proof that nutrition can be a simple step to help in this battle. In this post I am sharing five of my absolutely favourite foods, which happen to fight ‘the orange peel syndrome’, and I briefly review Nuxe Body

Dress – Benetton, Bag – Furla

1* Avocado. With ageing skin becomes thin and less elastic. Foods that have high level of Essential fatty Acids strengthen the skin, soften it and make it stretchy. 

2* Bananas – are a source of potassium, a mineral that reduces cellulite. They help to cut down water retention, which is one of its causes. They also affect the lymphatic system, helping the body to eliminate toxins. 

3* Oily fish. We are all aware of the benefits of salmon for example, like high concentration of Omega-3 fatty acids, that keep the skin strong and supple, fight inflammation, help the circulation and strengthen the lymphatic system. 

4* Papaya – is also rich in potassium. It contains high levels of beta-carotene, that helps to prevent damage to the body tissue. 

5* Berries. Their antioxidants help to break down toxins, that may otherwise be deposited in the ares of your body, where cellulite occurs. Vitamin C increases collagen levels in the skin, making it stronger and therefore reducing cellulite. 

Current breakfast routine: gluten-free oats, seeds, organic fruits and dates. The jar with wooden lid and the golden spoon are from New Look Home and the rest from Zara Home.

Текуща рутина за закуска: овес без глутен, семена, органични плодове и фурми. Бурканът с дървен капак и златната лъжичка са от New Look Home, а останалите неща от Zara Home.

Along with diet I believe in skincare as a way of dealing with cellulite. I enjoyed using the Melting Firming Cream Nuxe Body. It contains 89% natural origin ingredients and it is anti-aging and tightening. It smells lovely due to the natural ingredients like almond and orange blossom and jasmine flower. It can easily be massaged into the target areas (including bust and arms), leaving the skin toned, softer and firmer. 

That was a pleasant throwback to my last holiday and a satisfied review of this product. I already have an idea of my next travel, but considering the current situation only God knows what will happen. We stay positive and take care of our bodies and souls. Hugs, Gergana 🙂

Беше януари и бях на освежаваща разходка из аптеките в родния ми град в България. Обичам да проверявам какви продукти за красота имат там всеки път, когато се връщам и през това време попаднах на антицелулитен вариант от Nuxe. Беше един от онези дни, когато си далеч от рутината си, когато можеш да спреш бързата й динамика и от тази спокойна точка да погледнеш живота си, да осъзнаеш колко си прогресирал и колко си пораснал като човек. Седях сама в кафене рано сутрин, тъй като приятелите ми бяха на работа и наблюдаването на мразовития ден с произволни крехки снежинки през прозореца ми донесе толкова спокойствие и надежда за всички страхотни неща, които тепърва предстоят. Но сега да се върна към моето откритие за грижа за кожата.

Използвам антицелулитни кремове вече почти десет години. Спомням си как леля ми се смееше, когато си купих първия, но профилактиката е по-ефикасна от лечението. Някои хора смятат, че тези продукти са загуба на време и пари и могат да бъдат прави, в зависимост от степента на състоянието. Около 90% от жените имат целулит и може да бъде наистина трудно да се отървете от него, често се изисква скъпо лечение и операции. Аз лично вярвам, че ако полагате последователни грижи за него отрано, дори с обикновени грижи за кожата и ако внимавате с начина си на живот, това може да доведе до огромна промяна. Има научни доказателства, че храненето може да бъде лесна стъпка, която може да помогне в тази битка. В тази публикация споделям пет от най-любимите ми храни, които се борят със „синдрома на портокаловата кожа“, и накратко преглеждам Nuxe Body.

1* Авокадо. С остаряването кожата става тънка и не толкова еластична. Храни, които имат високо ниво на есенциални мастни киселини, укрепват кожата, омекотяват я и я правят еластична.

2* Банани – те са източник на калий, минерал, който намалява целулита. Те редуцират задържането на вода, което е една от причините за целулит. Те също влияят на лимфната система, помагайки на тялото да елиминира токсините.

3* Мазна риба. Всички сме наясно с предимствата на сьомгата например, като висока концентрация на Омега-3 мастни киселини, които поддържат кожата силна и еластична, борят се с възпалението, подпомагат циркулацията и укрепват лимфната система.

4* Папая – също е богата на калий. Съдържа високи нива на бета-каротин, който помага да се предотврати увреждане на телесната тъкан.

5* Горски плодове. Техните антиоксиданти помагат за разграждането на токсините, които в противен случай могат да се утаят в зоните на вашето тяло, където се появява целулитът. Витамин С повишава нивата на колаген в кожата, като я прави по-силна и следователно намалява целулита.

Наред с начина на хранене вярвам в грижата за кожата като начин за справяне с целулита. Наслаждавах се на използването на топящия се крем Nuxe Body. Той съдържа 89% съставки с естествен произход и е против стареене и стягане. Мирише прекрасно благодарение на естествените съставки като бадем и портокалов цвят и жасмин. Лесно може да се масажира в целевите области (включително бюст и ръце), оставяйки кожата тонизирана, по-мека и стегната.

Това беше приятно връщане към последната ми почивка и моят доволен отзив за този продукт. Вече имам идея за следващото ми пътуване, но като се има предвид настоящата ситуация, само Бог знае какво ще се случи. Оставаме позитивни и се грижим за телата и душите си. Прегръдки, Гергана 🙂