Eyeshadows | Guerlain 03 Coque D’Or

Eyeshadows | Guerlain 03 Coque D’Or

Здравейте, красиви хора 🙂
Надявам се, че всички се грижите за себе си и по някакъв начин успявате да се насладите на времето вкъщи и не се депресирате от тревожното време, което всички преживяваме. тази публикация не е за болести и напомняния за това колко лоши са нещата, нито дава съвети как да се защитим, всички ние сме изложени на такава информация навсякъде. Тъй като отмених почти всичките си социални дейности, все пак имам нужда от малко слънчева светлина и веднъж на ден срещам някого в безлюден район или тичам вечер. Постоянното пребиваване вкъщи през цялото време ми дава възможност да наваксам с различни неща, които са източници на радост в живота ми, като писане в моя блог, сън, четене на книги и възможността да се свържа отново със себе си. Днес споделям моя опит със сенките за очи и споделям мнението ми накратко за някои продукти на Guerlain.

❦ Hello, beautiful people 🙂
I hope you are all taking care of yourselves and somehow manage to enjoy the time at home and do not get depressed by the worrying time we all experiencing. This blog post is not about diseases and reminders of how bad things have gone, nor does it give advice on how to protect ourselves, we are all being exposed to such pieces of information everywhere. Since I have cancelled almost all of my social activities, I still need some sunlight and once a day I meet someone in a deserted area or go for a run in the evening. Staying home all the time recently has given me the opportunity to catch up with various things that are sources of joy in my life, like writing on my blog, sleep and reading books, and the opportunity to reconnect with myself. Today I am sharing my experience with eyeshadows and I am briefly reviewing some Guerlain products.

Vitamin D

Открих сенките за очи доста късно. Нанасянето им изглеждаше толкова сложна задача, но да се науча да ги използвам беше съвсем различно преживяване и нова страница от моята история на гримиране. В днешно време дори без малко сенки считам един вид за незавършен и това липсващо нещо затруднява подчертаването на нашите красиви черти. Но как да изберем правилните сенки, тогава беше трудно нещо. Сега знам, че трябва да се имат предвид някои неща, които могат да направят избора ми на сенки по-малко сложен.

❦ I discovered eyeshadows quite lately in my life. Applying them seemed such a complicated task but learning to use them was a completely different experience and a new page of my make-up history. Nowadays without even a bit of eyeshadow I consider a look incomplete and that lacking thing makes it difficult to underline your nice features. But how to choose the right shadows was a difficult thing back then. Now I know that there are some things to consider that can make my choices of eyeshadows less complicated. 

Цветове
Помислете първо за тона на кожата си, тъй като сенките трябва да го допълват. Топлите тонове се препоръчват за топъл тен с жълти/маслинови подтонове, а по-хладните нюанси за студените тонове на кожата. Това е, ако искате да бъдете по-естествени, но за творческите натури от вас, които искат да поставят акцент върху очите, можете да изберете всеки цвят. Прочетох статия в Savoir Flair, в която бившият директор на Европа за Образование и Артистичност на NARS Даниел Бусутил препоръчва носенето на матови текстури с очила. По-финият блясък също би бил достатъчен, тъй като може да бъде прекалено доминиращ, когато се гледа през обектив. Той също така съветва използването на класическа четка за изграждане и четка за смесване. Не нося очила, но това беше интересен съвет.

Colours
Consider your skin tone first since eyeshadows should complement it. Warm tones are advised for golden complexions and cooler hues for cool skin tones. That is if you want to be more natural, but for the creative natures of you who want to put emphasis on the eyes you can choose any colour. I read an article in Savoir Flair where the former Europe Director of Education and Artistry for NARS Daniel Busuttil recommends wearing matte textures with glasses. Finer shimmer would be enough too, since it can be overpowering when seen through a lens. He also advises the use of a classic eyeshadow brush and a blending brush for building and blending. I do not wear glasses but that was an interesting piece of advice.

Текстури
Те също имат значение и от вас зависи какво ви е удобно да носите. Има леки / пресовани пудри, кремове и течности. Имайки мазна кожа, клепачите ми са склонни да повлияят на дълготрайността на грима ми. Така открих полезността на праймърите. Нанасянето на малко количество основа има такава голяма разлика.

Textures
They matter too and it is up to you what type you feel comfortable wearing. There are loose/ pressed powders, creams and liquids. Having oily skin, my eyelids tend to affect the longevity of my makeup. That is how I discovered the helpfulness of primers. Applying a tiny amount of a primer or base makes such a big difference.

Elegant designs from Guerlain

В момента използвам палитра от пет цвята 5 цвята 03 Coque D’Or от Guerlain. Сенките са красиви, доста блестящи, но нищо прекалено и има един зелен нюанс с матово покритие. Мога само да кажа, че обичам тези сенки. Използвам също и спиралата от същия бранд Cila d’Enfer Maxi Lash. Първото нещо, което забелязвате е луксозния дизайн, лекия флорален аромат и тогава виждате резултата. Формулата осигурява обем, извиване и задържане. Още от първото нанасяне тя извива края на миглите по траен и равномерен начин. Последният продукт е база или основа за грим, която използвам за първи път в живота ми. L’Or е луксозна част от грима или грижата за кожата е по-редно да кажа, поръсен с 24-каратови златни частици, разпръснати в хидратиращ и изглаждащ гел. Текстурата е много лека и приятна за използване с нежен аромат. Използвам го само когато има специален повод и имам повече време да се гримирам, ежедневно се опитвам да използвам по-малко продукти.

❦ I am currently using 5 Colours Palette 03 Coque D’Or by Guerlain. The shades are beautiful, quite shimmery but nothing too much and there is one green shade with a matt finish. I can only say that I am loving these eyeshadows. I am also using the Cils d’Enfer Maxi Lash Mascara. The first thing you notice is the luxurious design, the light floral fragrance and then you see the result. The formula ensures volume, curl and hold. From the first stroke it plumps up and curls the fringe of lashes in a lasting and even way. The last product is a base, which I use for the first time in my life. L’Or is luxurious piece of make-up or skincare I should say, sprinkled with 24-carat gold flakes dispersed in a hydrating smoothing gel. The texture is very light and pleasant to use with a gentle fragrance. I use it only when there is a special occasion and I have more time to do my make-up, daily I try to use less products. 

L’Or Love

Като цяло няма нищо негативно за казвне за тези продукти, те са невероятен подарък, който можете да си направите сами, ако гримът е една от вашите страсти или изкуства. Не всеки обаче намира за разумно да инвестира толкова много в такива неща. Аз лично считам, че си заслужава, с качествените продукти ние пораждаме различно отношение към себе си, а как се отнасяме към себе си, установява стандарта за отношение на всички останали около нас. Останете в безопасност, останете красиви, идват по-добри дни. 🙂 ххх

❦ Overall, there is nothing negative to say about these products, they are an amazing gift you can make yourself if make-up is one of your passions or arts. However, not everyone finds it reasonable to invest so much in such things. I personally reckon that it is worth it, with quality products we set a different attitude towards ourselves, and how we treat ourselves sets the standard of attitude for everyone else around us. Stay safe, stay beautiful, better days are coming. 🙂 xxx