Contouring Basics With Dior Skin Nude AIR

Contouring Basics With Dior Skin Nude AIR

Преди три години нямах представа какво е контуриране и как то може да повлияе на цялостния вид на лицето. Това беше нещо, с което напълно не бях наясно. Как да пазаруваме за контуриращи продукти, какво да търсим като съставки, консистенции и видове за различните типове кожа и как да изберем правилния цвят беше непозната област за мен, чакаща да бъде открита и проучена. Ще навлизам в подробности по тази тема в други публикации, когато опитвам други разлизни продукти, но в този пост започвам с основните неща. Направих проучване и според него има:

контуриращи продукти за суха, нормална и мазна кожа. За нормалната и суха кожа се препоръчват кремообразни продукти, докато мазната кожа се чувства и изглежда по-добре с пудри. Разбира се, всичко зависи от това, което ви е удобно да носите. Аз лично съм съгласна с тази класификация, тъй като първият ми контуриращ продукт беше пудра на Dior. След като разгледате кинтуриращия продукт по отношение на вашия тип кожа, преминете към:

Dior
Едно от предимствата на луксозния грим е че опаковките и аксесоарите могат да се се използват отново след това. Четката, с която пудрата дойде, използвам почти четири години, а металната опаковка на пудрата използвам, за да съхранявам памучни дискове, след като премахнах частта, съдържаща продукта. Днес тя е също и стилно и практично огледалце. / One of the advantages of luxurious makeup is that the packaging and accessories can be reused afterwards. The kabuki brash is something I have been using for nearly four years, the powder’s metal packaging I reuse to store cotton discs after removing the empty part of the actual product, it’s also a stylish and practical mirror in my bag.

определянето на тона на кожата си, ако вече не сте го направили. Ако вашият е светъл, много продукти може да бъдат твърде тъмни за вас и да изглеждат неестествено, но разбира се, има опции. Тонът на кожата ми е между светъл и умерен (повече светъл) и за мен преминаването на два нюанса по-тъмно е най-добрият избор. Тъмните тонове на кожата могат да се окажат трудни за контуриране, но употребата на бронзатори може да добави повече измерение. Следващата стъпка е да вземете под внимание:

подтона на кожата си. Той може да бъде хладен или топъл. За да определите хладния подтон, погледнете вените на китката си, те може да изглеждат сини, докато вените на кожа с топъл подтон изглеждат зелени. Аз лично имам топъл подтон и за него най-добрите контуриращи цветове са тъмните карамелени и кафени нюанси. Студените подтонове ще изглеждат страхотно с пепеляв нюанс на кафяво. 

Recently I haven’t been able to see this product on the official Dior website. It is probably no longer being produced, I got mine 3 years ago and I used it. / Напоследък не мога да видя този продукт на официалния сайт на Dior, най-вероятно вече не се произвежда, моят го взех преди 3 години и го използвах.

Знаейки всичко това, избрах Dior Skin Nude AIR Tan Powder Matte Amber 025. Това е матиращ бронзатор, който стопля оригиналния тон на кожата, създава естествен тен, обогатен с прозрачни пигменти със златен отенък. Формулата му съдържа екстракт от портокал, витамини и минерали за тонизирае на тона. Неоклузивен е, борещ се със замърсяването, ограничава абсорбцията на токсини и позволява на кожата да диша. 

Another coffee break 🙂

Щастлив уикенд! 🙂

Three years ago I had no idea what contouring was and how it can affect the face’s overall look. That was something I was completely not aware of. How to shop for contouring products, what to look for like ingredients, textures and kinds for different skin types, and how to choose the right colour was an unknown area of knowledge that was waiting to be discovered and explored. I am going to go into detail on this topic in other posts when I try other different products, but in this post I am starting with the basics. I did my research and according to it there are contouring products for dry, normal and oily skin types. The normal and dry ones are advised to contour with cream products, whereas oily skin feels and looks better with powders. Of course it’s all up to what you feel comfortable wearing. I personally agree with this classification, because my first contouring product was a powder from Dior. 

Once you consider the contouring product in terms of your skin type, you should move to identifying your skin tone, if you haven’t done it already. If yours is fair or light, many products can be too dark for you and they can look unnatural, but of course there are options. My skin tone is between light and medium (more light) and for it going two shades darker is always the best choice. Dark skin tones can be tricky to contour, but the use of bronzers can add more dimension. Next step is to take into consideration your skin undertone – they can be cool or warm. To identify the cool undertone look at the veins on your wrist, they can appear blue, whereas the veins of warm undone skin appear green. I personally have warm undertone and for it the best colours are dark caramel and coffee shades. Cool undertones would look great with ashy shade of brown for contouring.

Knowing all that, I went for Dior Skin Nude AIR Tan Powder Matte Amber 025. It is a matte bronzing powder that worms the original skin tone, it creates natural – looking tan, enriched with transparent pigments in warm gold. Its formula contains orange extract, vitamins and minerals to tone the complexion. It is non-occlusive, pollution – fighting, limiting the absorption of toxins and allowing the skin to breathe. 

Happy weekend! 🙂