CHANEL Perfection Lumiere Velvet SPF15 | A Happy Review

CHANEL Perfection Lumiere Velvet SPF15 | A Happy Review

Събота сутрин е и есенните слънчеви лъчи лъжливо обещават топъл ден. Студеният вятър обаче напомня, че въобръжаемото усещане за лято е нереално и то няма да се върне скоро. През тази част от годината много хора биха предположили, че са приключили със слънцезащитния фатор, запазвайки слънцезащитните кремове някъде за следващото лято. Това е опасно грешно. Слънцето е еднакво вредно независимо от сезона и като такова, винаги трябва да предпазваме кожата си. 

Resist nothing…

Често ибирам фондьотени които съдържат слънцезащитен фактор, така че да няма нужда да се тревожа много за слънцезащитния крем, който да нанеса преди това. След като вече съм изразходвала първия ми фондьотен на Chanel, мога да споделя откровено какво мисля за него, и без значение на това колко много обичам този продукт, вече е време да пробвам нещо ново. Това би прозвучало объркващо, защо някой би заменил продукт, който обича с нещо непознато и би рискувал да загуби средства за нещо, което евентуално може да му създаде проблеми.

Вярвам, че имаме нужда да сменяме разкрасителните си продукти след като сме ги използвали дълго време (една година например), тъй като кожата свиква със съставките и често спира да се облагодетелства от ползите им. 

CHANEL PERFECTION LUMIERE VELVET SPF15

Така проучих фондьотените за мазна кожа, което не беше много успешно, защото препоръчваха продукти, повтарящи се в много статии. Тогава избрах четири и прочетох внимателно описанията на всеки един на сайтовете на марките им. След като получих по-ясна идея за всеки един от тях, избрах Шанел, защото този фондьотен е за комбинирана/мазна кожа. Лек е и се усеща като “вода”, в същото време е достатъчно покривен. Ако обаче имате нужда да прикриете несъвършенства, не бихте намерили този продукт задоволителен, освен ако не коригирате допълнително с друг продукт. Това е и едно от нещата, които харесвам в този фондьотен, перфектен е за всекидневна употреба, изглежда естествено, и ако се грижите добре за кожата си, той може да подчертае естествения й блясък. В допълнение на лекия слънцезащитен фактор, друго предимство е чистият ефект на пудра, който той оставя след нанасянето му. Така че, като цяло, съм доволна от този фодьотен, заслужава си високата цена и го преоръчвам на хора със сходни на моите нужди на кожата и възгледи за носенето на грим.

Хубав уикенд 🙂

It is Saturday morning and the autumn sun rays give a false promise of a hot day. The frosty wind though, reminds that the imaginary sensation of summer is not real and not coming back any soon. In this part of the year many would assume that they have finished with the SPF for the year and store the sunscreens somewhere for the next summer. That is dangerously wrong. The sun is equally harmful regardless of the season and as such we need to always protect our skin. I often choose foundations that contain SPF so that I don’t need to worry much about a sunscreen to apply under it. Now that I have finished my first CHANEL foundation I can share my honest opinion of it and regardless of how much I love this product, it’s time to try something new. That could sound confusing, why one would relate a product they love with something unknown and risk wasting their money on sth that potentially can case them troubles. I believe that we need to change products after using them over a long period of time (a year for instance), since the skin gets used to the ingredients and often sops benefiting from their advantages.

So I did some research on foundations for oily skin. It was not very successful, they recommended some products repeating in many articles. Then I selected four and read carefully the descriptions on the brands’ own websites. After getting a clearer idea of each one of them, I chose Chanel since this one is for combination/oily skin. It is lightweight and feels like water, and it covers enough at the some time. If you need to hide some imperfections though, you would not find this product satisfying, unless you do some concealing. This is one of the things I like about this foundation, it is perfect for daily use, it looks very natural and if you take good care of your skin, this product can enhance its natural glow. In addition to the light SPF, another advantage is the clean and powdery effect it leaves after application. So, overall, I am satisfied with this foundation, it is worth the price and I recommend it to people with similar to mine skin needs and views on wearing makeup.

Happy Weekend 🙂