A Bright Walk To Valletta | SkinCode S.O.S Oil Control

A Bright Walk To Valletta | SkinCode S.O.S Oil Control

One of my favourite things is on a Saturday morning to wake up around 10 fresh and positive, to get ready with my skincare and makeup slowly without the daily rush and go for a walk around shops, to have brunch somewhere and enjoy the company of a dear person. One of these days I am showing here, plus the usual display and review of beauty items I have found worth sharing. 

Architecture

Although it was a bit windy, walking in the sunny day was really pleasant, we went to Valletta talking about various things with my mother and enjoyed the December sun. Apart from being pleasant, gathering rays of light can be bothersome to oily skin. Sun tends to overstimulate skin’s oil production and on such sun exposures the use of an oil – control product could be very useful. I used such a product and it did make a difference.

More views…

In the past I didn’t pay attention to many things that affect my skin. Sun plays an enormous role in its health. It can fasten ageing, cause dark spots and even skin cancer. There are advantages snd disadvantages of the sunlight – it can help the body produce vitamin D, which is a significant vitamin for the overall health and at the same time sun can inflict long-term damage.  

A beautiful range

Oily skin is more resistant to the sun due to the sebum it produces, it acts as an additional layer of protection. That extra layer, or the shiny sebum, however, can be pretty uncomfortable thing to face on your daily social interactions. Here is a range I tried, it works on this issue and I still haven’t expressed my opinion of it. It is S.O.S OIL Control by the Swiss brand SkinCode. I got the products from Bulgaria since I still haven’t seen them in Malta. So why are they good?

They came in this cute pouch, which I find practical when travelling.

Clarifying Wash – it is a gentle cleanser that reduces breakouts and works to remove pore-clogging grime and irritants to leave skin clear and comfortable.

Balancing Serum – it is an ultra-light treatment designed to calm and balance the skin. It reduces the appearance of pores and controls shine resulting in balanced and calm complexion. 

Mattifying Lotion – a light and hardworking daily moisturiser, that helps regulate oil production and reduces breakouts, with a matte, shine-free finish. 

Pink…

Hope you’re enjoying your weekend, mine is a long one and it started in one of my favourite ways with the smell of good skincare and coffee… 🙂 xxx

Едно от любимите ми неща е в събота да се събудя около 10, свежа и позитивна, да се погрижа за кожата и грима ми бвано, без ежедневното бързане и да отида на разходка по магазините, да закусня някъде и да се насладя на компанията на скъп човек. Един такъв ден споделям тук, както и обичайното споделяне на козметични проукти, които съм преценила, че си струва да споделя. 

Въпреки, че беше малко ветровито, ходенето в слънчевия ден беше наистина приятно, отидохме до Валета, като говорихме за различни неща с майка ми и се наслаждавахме на декемврийското слънце. Освен, че е приятно, излагането на сънце може да бъде и притеснително за комбинираната или мазна кожа. Слънцето е склонно да стимулира произвеждането на себум от кожата и при такива излагания на слънце използването на контролиращ себума продъкт може да бъде много полезно. Използвах такъв продукт тогава и това наистина имаше значение. 

В миналото не се замислях за много неща, които оказват влияние на кожата ми. Слънцето играе огрмна роля за здравето й. То може да ускори процеса на стареене, да причини тъмни петна и дори рак на кожата. Има предимства и недостатъци на слънчевата светлина – тя може да помогне на тялото да произвежда витамин -Д, който е важен за цялостното здаве, и в сущото време слънцето може да нанесе дългосрочни щети. 

Мазната кожа е по-устойчива на слънце поради себума, който произвежда, той действа като допълнителен защитен слой. Този допълнителен слой или лъскавият себум може да се окаже доста некомфортно нещо, с което да се сблъскате в ежедневните си социални взаиоотношения.

Пробвах серията S.O.S OIL Control швейцарската марка Skincode, която работи по този проблем и още не съм изразила мнението ми. Взех продуктите от България, тъй като все още не съм ги виждала в Малта. И така, защо мисля, че са добри? 

Clarifying Wash – е нежен почистващ продукт, който намалява склонността на кожата към раздразнения и работи за премахване на замърсяванията, запушващи порите, и дразнители, за да остави кожата чиста и чувстваща се комфортно. 

Balancing Serum – е ултралеко лечение, предназначено да успокои и балансира кожата. Намалява появата на пори и контролира блясъка, което води до балансиран и спкоен тен. 

Mattifying Lotion – лек и ефективен ежедневен хидратиращ крем, който помага за регулиране на себума, намалява сколонността на кожата към раздразнения, с матово покритие и без блясък. 

Надявам се, че се наслаждавате на уикенда си, моят е дълъг и започна по един от любимите ми начини – с аромата на качествени козметични продукти и кафе… 🙂 ххх