Интересен Метод за Отслабване | Weight Loss & Holiday Preparation with Estee Lauder

Интересен Метод за Отслабване | Weight Loss & Holiday Preparation with Estee Lauder

Good morning Beauties, on this sunny Sunday! 🙂 I hope everyone is enjoying the weekend and you are all in a grateful and cheerful sate of mine. I certainly am, there are two weeks to my next holiday and I am again going to Bulgaria but for a bit longer. Today’s post is going to be quite lighthearted, not the usual attempt to share something informative or educational I have read or learned. Apart from a tiny piece of advice on weightloss from a nutritionist I came across on social media, today I focus on beauty, or my latest discoveries, which I will be taking with me on the trip.

Pictures from my last holiday. Някои от любимите ми неща за хапване…

The Advice: How to lose weight in a creative way.

One of the things I love about travelling is the feeling of the first few days in the new place, the routine change that also involves food changes. You are in a different world, you probably try foods you have not tasted before or have not eaten for a long time. That new variety of foods, together with the excitement from your new surrounding and lifestyle, according to dieticians, can make you eat less, since you are getting ‘mentally full’ from the many new views, experiences and sensations in your routine. We know that eating is also a mental process. I never thought about that, so when I heard about this idea – it made sense in an instant. Always when I travel somewhere – I eat less, my focus is on absorbing all the great emotions, explore and feel better. So if you want to lose weight, travel more often and be more mindful of what you eat and be present when you eat. 

Hometown centre views. I love walking here.

Moving to Beauty, here are products which I am currently waking up with and that make me more excited about the new day. Two of the products I have reviewed in a previous post – the Foam Cleanser/Mask and the Eye cream, the new things are the fragrance and the toner.

The only disadvantage of this brand is that it is on the pricey side, everything else about it is simply perfection.

1* Estee Lauder Revitalising Supreme+ is an ultra-nourishing, ultra-conditioning, multi-action treatment lotion. It plumps and smooths the look of fine, dry lines and refines skin’s texture, minimising the look of pores. It hydrates and replenishes with concentrated Hyaluronic Acid and recharges your radiance instantly. Leaves skin feeling soft and supple. It holds key building blocks of life – calcium, potassium, Vitamin C, amino acids and Omega 3. Overall this toner has been an amazing experience.

Haskovo

2* Estee Lauder Modern Muse Chic was inspired by the complexity of the modern woman, rare and defining her style on her own terms. Her mantra is never be ordinary. Bold, original, extroverted and creative. Heart Notes: Jasmine, lily. Base notes: Cashmere wood, Patchouli, Suede Musk, Madagascan Vanilla. I would say this is a nice fresh and light fragrance, perfect for daily use.

So, I am wishing you a good day, and I go out, since after a while we leave for Mdina, from where of course I will show photos at a later stage. 🙂 Gergana xxx

Добро утро, красавици, в тази слънчева неделя! 🙂 Надявам се, че всички се наслаждавате на уикенда и всички сте в благодарно и весело състояние. Аз определено съм, има две седмици до следващата ми почивка и пак отивам в България, но за малко повече. Днешната публикация ще бъде доста безгрижна, а не обичайният опит да споделя нещо информативно или образователно, което съм прочела или научила. Освен един малък съвет за отслабване от диетолог, на който попаднах в социалните мрежи, днес се фокусирам върху красотата или най-новите ми открития, които ще взема с мен по време на пътуването.

Съветът: Как да отслабнете по креативен начин.

Едно от нещата, които обичам когато пътувам, е усещането от първите няколко дни на новото място, рутинната промяна, която също включва промени в храната. Вие сте в различен свят, вероятно опитвате храни, които не сте опитвали преди или не сте яли от дълго време. Това ново разнообразие от храни, заедно с вълнението от новото ви обкръжение и начин на живот, според диетолози, може да ви накара да ядете по-малко, тъй като „умствено се насищате“ от многото нови гледки, преживявания и усещания във вашата рутина. Знаем, че храненето е също умствен процес. Никога не съм мислила за това, така че когато чух за тази идея – тя придоби смисъл на момента. Винаги, когато пътувам някъде – ям по-малко, фокусът ми е върху попиването на всички страхотни емоции, да изследвам и да се чувствам по-добре. Така че, ако искате да отслабнете, пътувайте по-често и внимавайте повече какво ядете и бъдете по-съзнателни, докато се храните.

Преминавайки към темата за красотата, ето продуктите, с които в момента се събуждам и които ме карат да се вълнувам повече за новия ден. На два от тях, вече съм направила ревю в предишна публикация – почистващата пяна/маска и крема за очи, новите неща са парфюмът и тонерът.

1* Estee Lauder Revitalizing Supreme+ е ултра-подхранващ, ултра-кондициониращ, многофункционален лечебен лосион. Той изглажда външния вид на фините, сухи линии и усъвършенства текстурата на кожата, като минимизира външния вид на порите. Хидратира и зарежда с концентрирана хиалуронова киселина и мигновено презарежда блясъка ви. Оставя кожата мека и еластична. Той съдържа ключови градивни елементи на живота – калций, калий, витамин С, аминокиселини и Омега 3. Като цяло опитът ми с този тонер до момента e невероятно изживяване.

2* Estee Lauder Modern Muse Chic е вдъхновен от сложността на съвременната жена, рядка и определяща нейния стил според собствените й условия. Нейната мантра e никога не бъди обикновена. Смела, оригинална, екстровертна и креативна. Сърдечни нотки: жасмин, лилия. Базови нотки: Кашмирено дърво, пачули, велур мускус, мадагаскарска ванилия. Бих казала, че това е приятен свеж и лек аромат, идеален за ежедневна употреба.

И така, хубав ден от мен, аз излизам, че след малко тръгваме към Мдина, от където разбира се ще покажа снимки на по-късен етап. 🙂 Гергана ххх